Ouders

Ouders

 
Ouders

Ouders

Het belang van ouderbetrokkenheid
Wij hechten grote waarde aan een goede relatie tussen school en de ouders. Samen zijn wij verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen en alleen in gezamenlijkheid kunnen wij werken aan optimale ontwikkelingsmogelijkheden. Tevens kan dit contact een voorbeeld zijn voor het gedrag van onze kinderen

Deelname van ouders in de school
Ouders worden bij verschillende schoolse activiteiten betrokken. Ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van projecten, het aankleden en organiseren van vieringen en feesten, het begeleiden van (groepjes) leerlingen tijdens buitenschoolse of klas-activiteiten.

Talenten van ouders
Ouders die vanuit hun expertise input willen leveren m.b.t. de ontwikkeling van de kinderen of school (het ontwerpen van flyers, meedenken over mogelijkheden die nieuwe media biedt en het geven van gastlessen muziek, toneel of dans) nodigen wij van harte uit om te participeren binnen onze school.

Klassenouders
De meeste onder- en middenbouwgroepen hebben een klassenouder. Deze ondersteunt de groep en leerkracht met hand- en spandiensten. Ook zal hij/zij andere ouders benaderen voor ondersteuning bij buitenschoolse activiteiten, het versieren van de klas, verjaardagen van leerkrachten en bijzondere gebeurtenissen. In de bovenbouwgroepen worden voornamelijk verschillende ouders ingezet.

error: De content is beveiligd