Ouderportaal

Als team van de Poseidon vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Wij werken op school met het leerlingvolgsysteem van Parnassys. Ook ouders kunnen daartoe toegang krijgen.Wij beginnen met het openstellen van uw adresgegevens (niet zichtbaar voor andere) en Cito-toets gegevens van uw kind(eren). De openstelling gaat gefaseerd.  Als ouders en school meer vertrouwd zijn geraakt met het […]